Agerskellet 46
8920 Randers NV
CVR: DK-35683062

[email protected]
93933993

Se endnu mere her:

YTIGFBIN

Back to top

GDPR

  /  GDPR

General Data Protection Regulation.

I dette afsnit vil vi give dig oplysninger om, hvilke personoplysninger vi indsamler om dig og til hvilke formål.

 

Vi indsamler og behandler kun oplysninger om dig i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets Databeskyttelsesforordning 2016/679 af 27. april 2016 (“Databeskyttelsesforordningen”) med tilhørende retsakter samt heraf afledt national lovgivning (“Databeskyttelseslovgivningen”).

 

Desino er dataansvarlig for de personoplysninger vi indsamler for at give dig adgang til og for kunne tilbyde dig tjenesten, for at opfylde dine anmodninger, for at optimere hjemmesiden og for at kunne markedsføre vores og vores samarbejdspartneres produkter og ydelser over for dig. Udbyder af Tjenesten og dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

 

Desino ApS
Agerskellet 46
8920 Randers NV

Tlf.: +45 9393 3993
E-mail: [email protected]

CVR-nr.: 35683062

 

Vi er ikke dataansvarlig for de personoplysninger, som du selv vælger at uploade på tjenesten eller for de oplysninger, der er indeholdt i din kommunikation med leverandøren og andre tredjeparter.

De oplysninger du via Tjenesten eller i øvrigt videregiver til leverandør m.m. bliver leverandøren dataansvarlig for.

 

Læs vores databehandleraftale med vores serverudbyder

Hvilke oplysninger vi indsamler om dig, til hvilke formål og på hvilket retsgrundlag.

 

Når du besøger desino.dk, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af hjemmesiden desino.dk. Dette er f.eks. oplysninger om, hvilken type browser du bruger og informationer om din computer, din IP-adresse, og oplysninger om, hvordan du bruger hjemmesiden, hvilke sider du besøger, og hvilke links du klikker på, din trafik til og fra Tjenesten, henvisnings-URL-adresse, annoncedata, standardweblogoplysninger og oplysninger indsamlet via cookies, web beacons og lignende teknologier.m.m. Formålet er at optimere brugeroplevelsen og desino.dk’s funktion samt foretage målrettet markedsføring. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre desino.dk samt vise dig relevante tilbud. Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra f.

 

Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn og e-mailadresse, og vi registrerer, at du har bedt os sende nyhedsbreve med markedsføring fra os og vores samarbejdspartnere. Formålet er at kunne efterkomme din anmodning og for at kunne varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig. Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra f.

 

Når du opretter en profil / projekt på www.desino.dk, beder vi dig oplyse en række stamoplysninger, herunder dit navn, adresse, e-mail og telefon. Såfremt du repræsenter en virksomhed skal Du også oplyse om du er medejer af eller ansat i virksomheden. Du kan ikke oprette en profil uden, at du giver os disse oplysninger. Vi skal bruge disse oplysninger for at kunne give dig adgang til Tjenesten og tilbyde dig de ydelser og services, der er knyttet til Tjenesten, herunder for at kunne formidle kontakt til værksteder, der vil give tilbud på bilreparation mv. til dig i overensstemmelse med dit ønske. Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra b.

 

Du har via Tjenesten mulighed for at uploade dit eget materiale i form af dokumenter f.eks. billeder eller tegninger mv. Du har mulighed for at dele dette indhold med vores registeret leverandører. Du er selv ansvarlig for det materiale, du uploader og vælger at dele med andre.

 

Når du anmoder om tilbud på en opgave, bliver oplysninger om dit projekt og anden data du har indtastet samt opgaven du ønsker tilbud på, gjort tilgængelig for de tilknyttede leverandører, så de kan vurdere opgaven og evt. afgive et tilbud. Dine kontaktoplysninger videregives alene til den leverandør, hvis tilbud du accepterer. Leverandøren vil herefter kunne kontakte dig via din oplyste e-mail og telefonnummer. Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra b.

 

Når du kommunikerer med os, herunder via mail eller telefon, indsamler vi de oplysninger, som du vælger at give til os og den rådgivning eller bistand, som du ønsker. Formålet er at kunne kommunikere med dig og efterkomme dine anmodninger. Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra b.

 

Videregivelse af dine oplysninger
Vi videregiver alene dine personoplysninger til andre dataansvarlige i det omfang, det er beskrevet i nærværende betingelser. Herudover sker der ikke videregivelse af personoplysninger uden dit udtrykkelige samtykke, medmindre vi er forpligtet hertil ved lov eller anden retlig forpligtelse, der påhviler os, eller det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

 

Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til bl.a. teknisk drift, vedligeholdelse og forbedringer af Tjenesten, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

 

De pågældende virksomheder har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller beskadiges, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med Databeskyttelseslovgivningen eller i strid med vores instruks.

 

Dine rettigheder
Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

 

Indsigtsret
Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om indsigt i vores behandling af dine personoplysninger, herunder hvilke kategorier af oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål behandlingen tjener, kategorier af modtagere af oplysninger m.m. Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til [email protected]. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

 

Ret til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret. Hvis du har yderligere spørgsmål til GDPR, så skriv venligst en e-mail til [email protected].

 

Retten til sletning
I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f.eks hvis du tilbagekalder et samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

 

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

 

Retten til indsigelse
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.

Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser.

 

Retten til at tilbagekalde samtykke
Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger.

 

Retten til at klage
Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan bl.a. indgives på mail [email protected] eller telefon +45 33 19 32 00.

Ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder bedes du kontakte os på [email protected] Vi forbeholder os dog ret til at afvise henvendelser der er åbenbart grundløse eller overdrevne, især fordi de gentages, ligesom vi kan betinge besvarelsen af et rimeligt gebyr.

 

Sletning af oplysninger
Oplysninger indsamlet om din brug af desino.dk slettes senest, når du ikke har besøgt hjemmesiden i 5 år. Oplysninger gemmes i 5 år, da intervaller mellem besøg på værkstedet kan være op til eller mere end 5 år, og det er derfor en forudsætning for, at desino service fungerer efter hensigten.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til nyhedsbrevet slettes, når dit samtykke til nyhedsbrevet trækkes tilbage.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din oprettelse af profil vil automatisk blive slettet, når du sletter din profil eller såfremt du ikke har logget på din brugerprofil i 5 år og ikke logger på senest 1 måned efter, at vi har givet dig meddelelse på den oplyste e-mail, at vi agter at slette din profil.]. Beskeder på fora med videre vil dog være tilgængelig efter sletning af profil.

 

Sletning af din profil
Du kan til enhver tid vælge selv at slette din profil og/eller de oplysninger og materiale, du har selv har uploadet på Tjenesten. Ved sletning af din profil skal du dog være opmærksom på, at evt. indlæg i fora og beskeder sendt til andre fortsat vil være tilgængelig for modtagerne, og disse indlæg og beskeder vil ikke blive slettet. Er din profil inaktiv i mere end 6 måneder eller ved krænkelser af disse betingelser, forbeholder vi os retten til at slette eller deaktivere din profil, og de oplysninger og materiale du har uploadet helt eller delvist.

Vi forbeholder os endvidere retten til – uden varsel – at ophøre med at udbyde Tjenesten og dermed at slette din profil i sådant tilfælde og dette gælder ligeledes leverandørprofiler.

 

Sletning af din persondata
Du har retten til at blive glemt og få al din persondata, vi har hos Desino, slettet. Hvis du ønsker at gøre brug af denne ret, så log venligst ind på din profil og gå til ’Indstillinger’. Her kan du slette din profil. Hvis du har yderligere spørgsmål til GDPR, så skriv venligst en e-mail til [email protected].