Agerskellet 46
8920 Randers NV
CVR: DK-35683062

[email protected]
93933993

Se endnu mere her:

YTIGFBIN

Back to top

Handelsbetingelser

  /  Handelsbetingelser

Så er begge parter enige om betingelserne.

1. Desino ApS handler primært med erhvervsdrivende, hvorfor alle oplyste priser af Desino ApS er angivet i danske kroner og eksklusiv moms. Dette omfatter også priser på hjemmesiden desino.dk eller udsendte tilbud direkte til kunden.

 

2. Desino ApS holder gerne et indledende og møde for at afklare, om vi er et godt match.

 

3. Kunden garanterer, at alle elementer af tekst, billeder eller andet grafisk arbejde kunden giver Desino ApS, enten ejes af kunden selv, eller at kunden har tilladelse til at bruge dem. Når kunden giver Desino ApS tekst, billeder eller andre billeder, accepterer kunden at beskytte Desino ApS mod ethvert krav fra en tredjepart, hvis intellektuelle ejendom, vi bruger.

 

4. Det er kundens endelige ansvar at sikre, at evt. tekster herunder navne, kontaktinfo mv. er korrekte, billeder er rigtige, inden kunden siger ’GO’ før Go-live’ af en ny hjemmeside.

 

5. Desino ApS må henvise til, og bruge de materialer vi producerer sammen i egen markedsføring, medmindre andet aftales.

 

6. Hjemmesideprojekter faktureres i to omgange. Første halvdel af beløbet faktureres, når Desino ApS går i gang med min del af arbejdet. Anden halvdel af beløbet faktureres, når det det færdige produkt afleveres. Medmindre andet er aftalt.

 

7. Betaling

7.1 Betaling – faktura fremsendes digitalt. Betalingsfristen er 8 dage (med mindre andet er aftalt). Ved betaling efter forfald tilskrives der renter på 0,70%, pr. påbegyndt måned, samt et gebyr på 100,00 DKK

 

7.2 Kørsel faktureres med statens takst pr. kørt kilometer + tid i bilen på 300 kr. eks. moms pr. time.

 

7.3. Desino ApS timepris er pr. 1/9 2018 kr. 798,- ex.

 

7.4 Særligt fakturagebyr: Hvis en betaling af et abonnement på for eksempel WPML eller WordFence Premium, unoeuro eller andre webhoteller skal håndteres af kunden selv. Desino ApS bistår med rådgivning.

 

8. ModulAftale

8.1 Hvis kunden har købt en modul-aftale hos Desino ApS omkring opdatering af kundens hjemmeside, vil plugins, WordPress og temaer jævnligt blive opdateret til den seneste version. Hvis der dog opstår kompatibilitetsproblemer i forbindelse med opdatering af kundes hjemmeside, vil det pågældende tema, plugin eller WordPress som skaber problemer vil Desino ApS ikke opdatere dette.

 

8.2 Såfremt uheldet skulle være ude, og kunden bliver udsat for et eventuelt hacking angreb, og eller andre fejl vil Desino ApS bestræbe sig, men dog ikke forpligte sig til at udbrede disse. Udbedring af fejl forårsaget af kunden vil blive faktureres særskilt.

 

9. Klippekort

9.1 Klippekortet betales, før Desino ApS begynder på opgaven.

 

9.2 Klippekortet udstedes til den enkelte virksomhed og kan ikke overdrages eller sælges til andre.

 

9.3 Klippekort er gyldige i 12 måneder fra købsdatoen.

 

9.4 Ubrugte klip refunderes ikke.

 

9.5 Tidsforbrug: Desino ApS noterer dit forbrug per påbegyndte kvarter.

 

9.6 I arbejdstiden indgår: Rådgivning i løbet af opgaven, research, forberedelse, møder, telefonsamtaler, transport (se punkt 13), interviews, skriveproces, planlægning, gennemgå ændringer med kilder, mailkorrespondance, dialog med samarbejdspartnere og administration.

 

9.7 Hvis ikke andet aftales, har Desino ApS den kontakt med kundens samarbejdspartnere, som Desino ApS finder nødvendig og bruger den fornødne tid på at forberede sig mellem møder og telefonsamtaler. Derfor anbefaler Desino ApS at kunden holder øje med tidsforbruget i det regneark, som kunden får adgang til, når klippekortet købes.

 

9.9 Det er kundens eget ansvar at holde øje med dit forbrug via det regneark, Desino ApS deler.

 

9.10 Opgaveløsning udenfor normal arbejdstid

 

Hvis arbejdet kræver, at Desino ApS arbejder mellem klokken 17.00 og 8.00 på hverdage kommer et tillæg på 50 procent oveni.

I weekender og på helligdage kommer et tillæg på 100 procent. Weekenden begynder fredag klokken 17.00.

Når kunden har et klippekort, betyder det, at Desino ApS trækker to timer per time, hvor der normalt kommer 100 % tillæg på, og 1½ time for timer, der normalt kommer 50% tillæg på.

Hvis Desino ApS arbejder på disse tidspunkter, fordi det passer bedst i den personlige planlægning, skal kunden ikke betale tillæg.

 

10. Ansvar

10.1 Desino ApS står ikke til ansvar for kundens manglende IT-kundskaber og problematikker opstået herom. Desino ApS vil dog som udgangspunkt oplærer kunden i brug af sin hjemmeside ved levering af produktet.

 

10.2. Desino ApS kan ikke gøres ansvarlig for nogen former for tab eller skader. Dette indebærer f.eks. tab data og fortjeneste. Desino ApS anbefaler som udgangspunkt en backuppakke (modul-aftale), hvor kunden har mulighed for at tilkøbe daglige backups af alt data, hvor der herefter vil kunne stilles garanti for sikring af kundens data.

 

10.3 Desino ApS kan ikke drages til ansvar til for direkte eller indirekte økonomisk tab. Dette omfatter – men ikke begrænset til – driftstab, følgeskader, tab der kan henføres til mistede eller ændrede data og/eller avancetab.

 

10.4 Desino ApS kan aldrig stilles til ansvar for data beliggende på kundens egne serverer – Herunder kunders egne e-mails eller data liggende på kundens selvvalgte webhotel.

 

10.5 Det er kundens eget ansvar, at sørge for alt materiale på hjemmesiden er gældende indenfor lovgivning omkring ophavsret. Desino ApS kan dermed ikke stilles til ansvar for brud af ophavsret, hvor det er kundens egen pligt at være berettiget til at bruge det anvendte materiale.

 

10.6 Desino ApS gør opmærksom på, at der kan opstå nedetid i forbindelse med redeligeringer af domæner eller ændringer i DNS, hvilket Desino ApS ej heller kan stilles til ansvar for. Dette kan f.eks. være nødvendigt ved opgradering / flytning af server.

 

10.7 Desino ApS kan ikke drages til ansvar, såfremt kundens hjemmeside eller webshop har/får nedetid eller fejl som følge af hosting eller, problemer med WordPress, temaets og de tilhørende plugins, eller i forbindelse med opdatering af disse.

 

10.8 Såfremt kunden rejser et erstatningskrav over for Desino ApS, kan dette under ingen omstændigheder overstige summen projektets samlede pris eller summen af kundens samlede betalinger som er fundet sted de seneste seks måneder.

 

10.10 Desino ApS kan ikke kontrollere placeringer på diverse søgemaskiner. Dette betyder derfor også, at Desino ApS ikke kan stilles til ansvar overfor faldende placeringer på søgemaskiner såsom Google, Bing eller Yahoo – hverken før, under eller efter lanceringen af en ny hjemmeside.

 

10.11 Desino ApS kan ikke drages til ansvar såfremt Desino ApS er behjælpelige med juridisk vejledning – eksempelvis angående privatlivspolitik. Desino ApS anbefaler altid at gå til en fagkyndig ved juridiske gøremål.

 

10.12 Såfremt kundens hjemmeside og eller webshop hackes eller der af anden art kommer uautoriserede ind på hjemmesiden kan Desino ApS ikke drages til ansvar.

 

10.13 Hvis Desino ApS udsender et tilbud på udførsel af et projekt, hvor det viser sig at opgaven ikke kan laves, så forbeholder Desino ApS sig retten til, at kunne annullere den pågældende aftale eller tilbagebetale kunden for den del af opgaven som ikke kan laves.

 

Ret til ændringer forbeholdes. Derudover er der ikke noget med småt.